El Viejo Del Norte

El Viejo Del Norte

El Viejo from a few steps back

El Viejo from a few steps back

The old man reaches down

The old man reaches down

Posing in front of El Viejo

Posing in front of El Viejo

Looking up at El Viejo Del Norte

Looking up at El Viejo Del Norte

Looking up at El Viejo's talon burl
Looking up at El Viejo’s talon burl
El Viejo Del Norte's base

El Viejo Del Norte's base